Hydroosev

Hydroosev - moderní a kvalitní způsob osevu

HYDROOSEV je moderní a především kvalitní metoda osevu, při níž se používá směs složená z vody, osiva, mulčovacího materiálu a různých dalších přísad, jako jsou např. hnojiva, fixační složky a půdní doplňky.

Hydroosev má celou řadu využití. Osvědčil se i při osevu nepřístupných ploch a v místech, kde nelze využít tradiční metody osevu. Je ekonomicky výhodnějším způsobem zakládání trávníku, než je pokládání travních koberců a rychlejší než klasické osévání. Hydroosev není omezen jen na trávy. Lze ho použít i pro směsi semen polních květin, při obnově porostu, zabránění půdní erozi, apod.

Využití
Trávníky a park, golfová hřiště, sjezdovky, projekty s protierozním zaměřením, stabilizace svahů, rekultivace a obnovení vegetace, snížení prašnosti, pokrývání skládek.

Galerie

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev

Hydroosev